Loading...
Đăng nhập
Quản lý hành chính tổng hợp

Tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở Giáo dục Mầm non, năm học 2017 - 2018"

 

          Căn cứ Hướng dẫn số 1537/HD-SGDĐT-GDMN ngày 07/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017 - 2018;

          Thực hiện Kế hoạch số 468/KH-SGD&ĐT-GDMN ngày 22/3/2018 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở Giáo dục Mầm non";

Thực hiện Hướng dẫn số 544/HD-SGD&ĐT-GDMN ngày 30/3/2018 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở Giáo dục Mầm non".

          Phòng GD&ĐT hướng dẫn tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở Giáo dục Mầm non, năm học 2017 - 2018" như sau:

  1. Đối tượng và thời gian dự thi
  2. Cấp trường

          - Đối tượng dự thi: Các nhóm/lớp trong trường mầm non.

          - Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 25/4/2018.

  1. Cấp huyện

          - Đối tường dự thi: Các trường mầm non

          - Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 10/5/2018.

  1. Cấp tỉnh

          - Đối tượng dự thi: 03 Trường mầm non đạt giải cao trong cuộc thi cấp huyện.

          - Thời gian thực hiện: Trước ngày 15/5/2018.

  1. Tổ chức thực hiện
  2. Cấp trường
  3. Công tác chuẩn bị

          - Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên trong công tác xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm".

          - Tổ chức xây dựng, củng cố môi trường ở các nhóm, lớp phù hợp với quy mô, diện tích của đơn vị.

          - Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể để tăng cường cơ sở vật chất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức cuộc thi.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ.

  1. Tổ chức thực hiện

          - Nhà trường xây dựng kế hoạch và thông báo nội dung, yêu cầu thời gian, địa điểm tổ chức thi đến tất cả cán bộ, giáo viên trong đơn vị.

          - Tổ chức cho các nhóm, lớp dự thi; tuyên truyền, vận động các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn xây dựng môi trường giáo dục và đăng ký dự thi.

          - Có thể tổ chức thi giữa các nhóm, lớp hoặc theo khối lớp trong nhà trường.

          - Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và tiến hành chấm thi trực tiếp tại các nhóm, lớp; trao đổi, rút kinh nghiệm, giúp đỡ giáo viên tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tận dụng tốt hơn nội dung cuộc thi vào thực tế của nhóm, lớp.

          - Tổ chức cho toàn thể cán bộ, giáo viên trao đổi học tập kinh nghiệm, tuyên dương khen thưởng và nhân rộng điển hình thực hiện tốt nội dung cuộc thi; đề ra phương hướng triển khai trong thời gian tiếp theo.

          - Tiếp tục củng cố, hoàn thiện cảnh quan môi trường sư phạm, môi trường trong các nhóm, lớp để tham gia cuộc thi cấp huyện.

- Báo cáo kết quả cuộc thi cấp trường (phụ lục 1) về Phòng GD&ĐT qua bộ phận chuyên môn mầm non trước ngày 27/4/2018.

 
Nội dung khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ý KIẾN PHẢN HỒI

MỌI Ý KIẾN PHẢN ÁNH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE : 0968025418

EMAI : mn.lat.khd@hoabinh.edu.vn

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay : 11
Hôm qua : 2
Tất cả : 7918